Volem que estiguis cómode

Per jugar no calen botes de futbol ni equipament especial

En arribar a les instal·lacions a peu o per mitjà de vehicle propi s’ha d’anar fins la Casa Club on se li proporcionarà al client la pilota amb la qual jugar, una cartolina i un bolígraf per poder anar apuntant els cops necessaris per completar cada forat. La pilota de cada participant serà d’un color diferent per tal de que no hi hagi confusions entre els participants.

No és necessari cap tipus de vestimenta especial per participar en aquest joc, només roba còmoda i calçat esportiu. En aquest instant els participants ja estaran a punt per començar a jugar. Començaran pel primer forat acabant l’activitat en el forat 18. En total el temps aproximat per tal de completar el recorregut és d’una hora i mitja o dues hores aproximadament.

El futbolgolf és una activitat esportiva.

Fàcil i divertida, apte tant per a professionals com per aficionats, que es pot jugar de manera individual o en equip.

L’objectiu de l’activitat és arribar amb la pilota des del punt de sortida fins el forat en els mínims tocs possibles.

Cada zona té marcada la seva dificultat amb l’anomenat Par. El Par és el nombre de cops teòrics necessaris per tal de completar cada zona. Aquesta és una mesura tècnica orientativa sobre el nivell tècnic de cada zona. Cada forat té un Par concret que oscil·la entre dos i sis cops.

En total el recorregut és de Par 72, és a dir, per tal de completar el recorregut es necessiten 72 cops, el que significa que el circuit es pot fer amb una mitjana de quatre cops per forat.

El nombre màxim de jugadors per partida conjunta és de quatre. En el cas que el nombre de persones que ens visitin sigui més elevat, aquestes s’hauran de repartir en grups amb un màxim de quatre integrants. Aquesta mesura es duu a terme per tal d’agilitzar la dinàmica del joc.

Per tal d’agilitzar la dinàmica del joc, no necessariament s’ha de començar pel primer forat. Les regles del joc permet començar per meitat del recorregut per no tenir que esperar per començar l’activitat.

futbolgolf

Juguem a casa i …

També a l’estranger, des dels nostres inicis formem part d’una família molt gran!

Futbolgolf Catalunya ofereix als seus clients un camp de 18 forats per practicar aquest nou esport, construïts sota la supervisió de la World FootballGolf Association (W.F.G.A), fet que permet la realització de tornejos internacionals. Si vols pots descarregar-te el reglament.

Per fer més còmode la utilització del camp, Futbolgolf Catalunya disposa d’una Casa Club amb terrassa, serveis i bar, un pàrking i una zona de jocs infantils.